myPocket
Политиката за защита на информацията регламентира как и за какво myPocket.bg използва информацията, която въвеждате в сайта.
myPocket.bg е напълно анонимен интернет сайт. При регистрация или влизане в системата, потребителите полълват валиден e-mail адрес и парола за достъп. Информацията, въвеждана ежедневно от тях, ще бъде използвана само и единствено за поддържане на база от данни, чрез която да Ви предоставим съответната услуга, а именно възможност да следите и оптимизирате финансите си.
myPocket поема отговорност по никакъв начин да не предоставя тази информацията на други хора и организации с каквато и да е било цел. Все пак, ако се притеснявате, че Вие можете да бъдете разпознат, чрез адреса на електронната Ви поща, и така информация за личните Ви финанси да стане достояние на администраторите на сайта или на трети лица, Ви съветваме, за целите на регистрацията, да използвате новосъздаден или анонимен e-mail. Създаването на такъв ще Ви отнеме по-малко от минута.
footer_round