За точността и отговорността на домоуправителя

Изискванията на закона за етажната собственост са свързани с избор на домоуправител. За да се направи този избор, то съкооператорите на общо събрание предлагат някой, който да изпълнява това задължение. Все по-трудно е да се намери кандидат за тази длъжност поради голямата ангажираност.

Задълженията на отговорника за входа или кооперацията са много. Той трябва да осигури поддържането на общата собственост. Това е лесно, ако има разбиране от съкооператорите, но това е трудно да се случи. Преди всичко всички проблеми за домоуправителя възникват от факта, че трудно се събират пари за общите сметки, а да не говорим за ремонт. Трябва да се осичгури чистач за стълбището, да се плаща осветление на стълбище и мазета, асансьор, вода за общо ползване. За да има светлина във входа трябва да е платена сметката за тока, но как се плаща когато никой не дава пари. Нямам обяснение, защо хората си мислят, че могат да ползват общите блага безплатно. Има точна поговорка – безплатен обяд няма. Така че, ако искате нещата във вашия вход да са нормални, то си изпълнявайте своите задължения.

За да бъде домоуправителят отговорен и точен в изпълнение на своите задължения трябва да има вашата подкрепа – една птичка пролет не прави. Той има достатъчно много и други задължения – водене на домова книга, приходни и разходни документи, да урежда въпроси, свързани с общината. В старите кооперации все по-често се налагат ремонти. Там като задача номер едно е смяната на щранговете, ремонт на покрива, смяна на входната дограма. На всички е ясно, че за тази обща собственост всеки е отговорен и трябва да внесе нужните средства. Дори при отговорен домоуправител тези ремонти няма как да се случат, защото са необходими пари.

Със съдействието на всички съкооператори във входа ще бъде светло и чисто, междусъседските отношения ще са нормални. При възникнали проблеми между съседите, отговорникът е на ход, за да ги разреши. Как става това, когато някой от действащите лица е роднина или добър приятел – трудно решение.

Много пъти в кооперацията не може да се избере домоуправител поради липса на кандидат. В този случай е необходимо общото събрание на съкооператорите да вземе решение за професионално управление на входа – тогава всички въпроси се решават по график и точно.

Share This Post