Необходимо ли е освещаване на апартамент

Хората вече не са в състояние да разберат как тяхното семейно и жизнено благополучие се разбива с помощта на старателно разработени технологии за разрушаване на традиционната ценностна система, етика и нравственост. Малко са и хората, които могат да свържат пристрастеността на децата и младежите към алкохол и наркотици, безкрайните разводи при семействата с присъствието в техния дом на истинския враг – телевизор, булевардни вестници, интернет, умело насаждащи разврат  и пошлост в обществото, семейството, култ към удоволствието, влечащ към гибелта все нови и нови души.

По Законите на Бога живее и се движи целия създаден от Бог свят. За това без благословията и помощта на Бог нищо истинско ценно, важно и полезно не може да се направи. За това се први освещаване на апартамент или къща, жилището на християните. Православната църква освещава новия дом по примера на осветения храм Божий. В дома се поставя икона като знак за благодатно пребиваване на Господ и светиите в християнското жилище. За благословия и освещаване на апартамент и християнския дом от древни времена има особени молитвени обреди.

При освещаването на новия дом свещеникът пристига в дома, носейки светена вода. В дома вече е приготвена маса, на която се поставя съда със светената вода, съд с растително масло, Евангелие, кръст и се запалват свещи. Свещеникът се моли за спасение на всеки от живущите в дома, Бог да благослови новото жилище и да запази тези, които ще живеят в него, от всякакво зло, в изобилие да ползват всички Божи блага.

С освещаването на апартамента се моли Господ да запази всички от глад, всякакви рани и да ги дари със здраве и дълголетие. Всички присъстващи на обреда молят Господ да изпрати Ангел хранител, страж за дома, да пази всички и те да живеят в него благочестиво, да ги напътства към добри дела, към изпълнение на Божиите заповеди.

Добре е освещаване на апартамента да се прави всяка година, за да бъде живота в него мирен и щастлив. Просто е нужно да се свържете със свещеника и при разговор с него ще разберете колко силна е молитвата за добруването в дома.

Share This Post