Ипотечен или паричен заем – кое ще бъде по-добро?

  Ако изберете заем за закупуване на недвижим имот, вашият първи избор със сигурност ще бъде ипотечен продукт, който често се нарича в рекламните материали на банките като жилище или покупка на жилище. Не само той обаче може да ви помогне да сбъднете мечтите си за собствения си имот. Може да помислите за друг вариант.

  Проверете коя ипотека или паричен заем ще ви позволи да покриете разходите, например за закупуване на апартамент или оборудването му с необходимото оборудване, което по принцип не може да бъде предмет на ипотека. Всичко зависи от вашите индивидуални очаквания и планове за използване на парите от ангажимента.

   Следователно е невъзможно да се определи ясно кой заем е по-добър: ипотечен или паричен заем, защото за клиент, който иска да купи само апартамент или къща, ипотеката ще бъде по-изгодно решение, а за човек, който би искал покриване на разходите за вътрешна декорация или закупуване на автомобил, по-изгоден вариант ще бъде пари.

Кой заем е по-евтин – пари в брой или ипотека?

  Поради разходите за ипотечни и парични заеми, трябва да обмислите и тези две възможности за финансиране на покупката на къща или апартамент. По правило това е заем с ипотечна гаранция, който ще бъде свързан с по-ниски разходи, което е особено видимо в случай на големи суми на заема. Това се дължи главно на факта, че ипотеката е солидна гаранция за изплащането на банката.

Паричен заем като решение за замяна на ипотека?

  Паричен или ипотечен заем? Има ли изобщо подобен избор смисъл, ако планирате да финансирате инвестиция, свързана с покупка на къща или апартамент? Какво вместо ипотека? Може ли заемът в брой да бъде реална алтернатива на ипотеката в някои случаи?

  Оказва се, че е така. Жилищният заем по дефиниция е предназначен за жилищни цели, но когато купувате имот, може да се наложи да закупите например електроника, мебели или домакински уреди. Не можете да използвате средствата, получени от ипотеката, за такива покупки. В този случай обаче няма проблем да се покрият такива разходи с парично задължение.

Източник: https://kreditite.com/

Share This Post