Еднократен заем и кредитоспособност

  Най-голямата разлика между отпускането на паричен заем на хора с данък върху данъчната скала и тези, които са еднократни суми, се крие в метода за изчисляване на индивидуалния капацитет. Еднократната сума означава, че, обективно погледнато, капацитетът може да бъде по-малък, което автоматично намалява шансовете за получаване на заем в подходящ размер. Методът за оценка на еднократния капацитет се различава от този на банките в други случаи.

   Най-често институциите вземат предвид само част от дохода, за да определят способността за изплащане на потенциален заем. Това може да е дори само половината от приходите, показани в регистъра с фиксирана ставка. Следователно, предприемачите, които искат да кандидатстват за фиксирана сума, трябва да помнят за необходимостта скрупульозно да документират всички доходи. Колкото повече могат да демонстрират, толкова по-добре е за общия капацитет, който показва горна граница на размера на потенциалната отговорност.

   Без значение какво, включително метода за облагане на доходите или приходите, банката винаги ще изчислява кредитоспособността, преди да издаде решение на клиента по заявлението му за такова задължение. Това се изисква по препоръка на полския орган за финансов надзор.

  При частните лица тогава се взема предвид целият доход, но за да се определи капацитетът на предприемача, облаган с еднократна сума, процентът на дохода се изчислява въз основа на доходите, получени от компанията. В резултат на това понякога се случва, че за платчиците на еднократни суми ще бъде по-трудно да получат заем в сравнение с, например, служителите на пълен работен ден.

  Банките изчисляват процента на дохода, когато определят кредитоспособността на еднократна сума по два начина:

  • оценяват печалбите на компанията въз основа на скалата, според която компанията плаща данъка – обикновено те оценяват печалбата на ниво 20-25 процента. приходи на компанията;
  • те определят процента на печалбата въз основа на скалата на еднократната сума.
  • Резултатите от тези изчисления варират, но има банки, при които вашата кредитоспособност на еднократна сума ще бъде изчислена във ваша полза.

Източник: https://creditofiesta.net/

Share This Post