Как да получите първия си заем?

   За да получите първия си заем, трябва да кандидатствате за него в избраната от вас банка. Трябва също така да имате достатъчно висока кредитоспособност и добра история в BIK. След подаване на заявлението с необходимите документи (включително документи за доходи), процесът на заема ще започне.

  След като банката провери вашата индивидуална ситуация, тя ще издаде решение. Заемът се изплаща на ръка в банков клон или, по-често, по банкова сметка, в непарична форма.

На какви изисквания трябва да отговаряте, за да получите заем за първи път?

   Основното условие за получаване на заем за първи път е да има достатъчно висок капацитет по отношение на размера на заема, за който се подава заявлението. Ако имате стабилен доход, напр. Печелите работа на пълен работен ден и сте нает по трудов договор, не би трябвало да имате много проблеми с получаването на ангажимент за първи път.

   Банката трябва да знае, че ще бъдете надежден, платежоспособен кредитополучател, който ще извършва редовно плащания по кредитната сметка на вноски по главница и лихви. Затова той ще ви помоли да представите удостоверения за доходи . Освен това може да се наложи доставка с приложението:

  • извлечение по банкова сметка за последните няколко месеца,
  • копие от декларацията за ДДФЛ, подадена през предходната данъчна година,
  • пенсия за осигурителен стаж или инвалидност или решение за предоставяне на такова обезщетение.

   Банката изисква и добра кредитна история от нов клиент. Ако обаче изтеглите първия заем в кеша в живота си, разбира се, няма да има записи за вас в BIK. За кредитните институции това често може да се окаже обезпокоително. Ясната история е, разбира се, по-добра от тази, при която има забавяния при изплащането на заеми и кредити, но от друга страна, банката не знае какво да очаква от вас, което увеличава риска.

Първият заем в брой – какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да получите първия заем в брой?

  При първия ви заем в брой най-важното е да имате стабилен източник на доходи, приемлив за банката. Ако става дума за постоянен трудов договор, с достатъчно висока заплата спрямо исканата сума, то дори при липса на история, не би трябвало да имате проблеми с получаването на първия си паричен ангажимент.

Share This Post