Изисквания и условия за получаване на заем

  Животът на кредит е удобен и много хора избират тази опция. Не е обаче еднакво лесно всеки да получи средства от банката – трябва да преминете проверка за съответствие с установените правила. Те могат да се различават за различните кредитни институции, затова, за да не си губите времето, е по -добре предварително да разберете дали спазвате правилата на банката, с която се свързвате.

  Фактът, че кредитната институция обръща голямо внимание на документите, не означава, че служителите не желаят да издават пари в брой – по този начин банката застрахова своите рискове, страхувайки се да загуби пари, ако клиентът няма достатъчно средства.

Стандартните изисквания на банката към кредитополучателя

  Нито една банка няма да даде заем на непълнолетно лице. По -често банките вдигат летвата до 21-годишна възраст в Европа. Горната лента може да достигне 75 години, но най -често не е по -висока от 65. Възрастта е посочена в момента на погасяване на кредита. Следователно е почти невъзможно пенсионер да вземе ипотека.

  Всички кредитни институции се интересуват от трудовия опит на потенциален клиент. Застрахователите (специалисти, които разглеждат заявленията) проверяват дали продължителността на работата на кредитополучателя на последно място е най -малко шест месеца (поне 3 месеца). В този случай общият опит трябва да бъде най -малко една година.

  Печалбите на клиента също имат значение. Тя трябва да бъде такава, че след месечното изплащане на заема, кредитополучателят ще има поне дневна заплата. Не се взема предвид само заплатата на работното място, но и други източници на доходи:

  • отдаване под наем на недвижими имоти;
  • получаване на пенсия, обезщетения;
  • печалба от акции.

  В зависимост от банката и програмата могат да се появят и други позиции, според които банката оценява потенциалните кредитополучатели. Това може да е целта за минималния доход. Обикновено варира от 10 до 25 хиляди лева.

  Някои организации се съгласяват да отпускат заеми само на онези клиенти, които могат да посочат своите мобилни и служебни телефони за контакт. Банката също ще попита дали клиентът е замесен в производство по несъстоятелност. Ако отговорът е да, кредитополучателят може да не получи заем.

Share This Post