Как да теглите банков заем – основни правила и съвети за кредитиране

  Как да получите банков заем? Този въпрос трябва да бъде зададен от всеки човек, който ще подобри финансовото си състояние по този начин. Освен това днес хората кандидатстват за кредити, без да мислят за последствията, което се отразява много негативно на финансовото им благосъстояние. И освен това те вземат онези заеми, които са наложени от банките, а не тези, които могат да донесат ползи. Затова днес е толкова важно да се подходи правилно и разумно към въпроса за кредитирането.

Понятието за заем и основните му видове

  Преди да започнете да разбирате как да вземете банков заем, ще дадем кратко определение за него с прости думи. Банков заем е прехвърляне на средства от финансово -кредитна институция на физическо или юридическо лице при условията:

 • предоставяне от заемополучателя на определена сума средства за целенасочено използване (но има и несвързани заеми);
 • своевременното им връщане;
 • получаване от кредитополучателя на плащане за използването на средствата, с които разполага.

Банковият заем може да бъде класифициран по следните критерии:

    Предназначение:

 • целеви;
 • неподходящи (например парични заеми).

    Наличност на застраховка:

 • със задължителна застраховка на заложената вещ и / или кредитополучателя;
 • без застраховка.

    По формата на издаване:

 • към заемна банкова сметка;
 • към кредитна карта, включително заеми за овърдрафт.

  Всеки вид заем има свои условия за получаване и изискванията, които банката поставя. Например, автомобилни заеми и ипотеки могат да бъдат издадени само срещу обезпечение, което обикновено е имотът, който се купува. Такива целеви заеми подлежат на задължителна застраховка, както на самия имот, така и на живота и здравето на кредитополучателите. Потребителски заем като цяло може да бъде издаден без обезпечение и без застраховка и само по един документ – паспорт.

Струва ли си да вземете заем от банка?

  Трябва ли да взема заем от банка? Това е много важен въпрос, който всеки човек, който ще отиде в банката за заем, трябва да си зададе. Финансовото му положение в бъдеще директно зависи от това. За да улесним отговора на този въпрос, ще разделим всички видове кредити на 2 вида, които ги обобщават:

 • потребителски заеми;
 • заеми за започване на бизнес.

 Потребителски кредит е заем в определен процент от финансова и кредитна институция за целите на придобиване на желаната нещо, собствеността и т.н., за които в момента няма пари. А под заем за започване на бизнес ще имаме предвид получаване на заем за започване на бизнес.

Share This Post