Възможно ли е да теглите кредит, ако сте официално безработен?

  Да, възможно е. Условията обаче няма да са същите като за официално наетите. Банката или друга кредитна институция, след одобрение на заявлението, ще поеме повишени рискове. Вероятността да изплатите кредита навреме без стабилна официална заплата е по-малка. Това ще се отрази върху стойността на лихвения процент, срока на кредита и други условия, а не във ваша полза.

  Получавайки черна заплата и нямайки други стабилни източници на доход, можете да разчитате на потребителски заем (например за ваканция, лечение или без конкретна цел). Няма да можете да вземете ипотека обаче.

Кой ще даде парите?

  Тук има две възможности: да отидете в банка или друга кредитна институция, например институция за микрофинансиране. Можете да се свържете с банката самостоятелно или чрез кредитен брокер – компания, която действа като посредник между вас и банката. Самият брокер ви търси най-изгодните оферти от банки, които най-вероятно ще одобрят заявлението, подготвят документите и ги изпращат до кредитната институция. За своите услуги брокерът обикновено иска 1-10% от сумата.

  Вторият метод ще бъде възможно най-нерентабилен, а лихвата е просто космическа (1-2% на ден). В този случай кредитополучателят може да бъде задължен незабавно да плати комисионна за услуги в размер на 10–20% от стойността на заема или да сключи застраховка „Живот” в конкретна компания, която предлага не най -благоприятните условия. Но получаването на такъв заем е просто: обикновено е достатъчен само паспорт.

Какви условия можете да очаквате?

  Обикновено за официално заетите и официално безработните банката изпълнява едни и същи кредитни програми, но условията за тях са различни. Във втория случай лихвата е с 2-3% по-висока, а размерът на заема е по-малък. Но тук има нюанси.

  За кредитната институция е важно да потвърдите източника си на доход. Например, ако не работите официално, но имате недвижими имоти, които отдавате под наем и получавате месечен наем, банката ще счита това за постоянен източник на доход. В този случай можете да получите заем при по -благоприятни условия, близки до тези, предлагани на официално заети граждани.

Как ще се провери кредитоспособността ми?

  Банката може да действа по различни начини. Ако сумата на заема е голяма, ще бъдете проверени от службата за сигурност. Нейният служител ще разбере дали съществува фирмата, която сте посочили като място на работа, при какви условия работят неофициално и какви условия имате. Такава проверка може да се извърши по телефона или лично – служителите по сигурността често посещават сайта.

  Ако кредитът е малък, ще бъдете проверени от личен мениджър, който прие вашите документи. Той ще се обади на вашия мениджър, ще разбере колко всъщност получавате и ще изясни доколко работодателят е доволен от вас. Всичко това ще позволи на мениджъра да разбере дали ще получите стабилен месечен доход в тази компания в близко бъдеще и съответно ще изплатите заема навреме.

Източник: https://refinansirai.com/

Share This Post