Първи стъпки: план за стартиране

Формулиране на идея

Трябва да започнете, като потърсите полезна идея. Изберете нещо, което резонира повече с вашите интереси и хобита, вдъхновява и ви кара да предприемете действия. Не си струва да измисляте нещо суперново и уникално. По -целесъобразно е да вземете вече доказана версия, да откриете недостатъци в нея и да я подобрите. Най -лесният начин за навлизане на формиран пазар е.

Когато избирате бизнес идея, трябва да имате предвид:

  1. Обхват на дейност. Предварително анализирайте търсенето в рамките на териториалните граници, които ще покрие проектът. Определете в каква посока конкуренцията е извън класациите и коя е слабо развита. Изберете ниша, която е потенциално изгодна и най -интересна за вас, така че да има желание да се развивате в нея.
  2. Цели. Помислете а крайния резултат, който искате да постигнете – обогатяване, популярност и успех, сила. Трябва да се стремите не към едно, а да работите комплексно, да не чакате „златни планини“, да оценявате адекватно ситуацията, да вземате информирани решения.
  3. Качество. Фокусирайте се не върху количеството, а върху качеството на избрания продукт или услуга. В противен случай репутацията на компанията безнадеждно ще се влоши в самото начало, ще има много претенции и оплаквания от купувачите.

С минимални инвестиции е по-добре да отворите микробизнес и да изоставите глобални мащабни идеи, като започнете от регистрация на фирми.

Анализ на пазара

След като изберете идея и ниша, трябва внимателно да анализирате пазара:

  • разберете колко продуктът се търси сега, дали сезонният фактор влияе върху продажбите;
  • оценявайте конкуренцията, идентифицирайте силните и слабите страни на конкурентите, формулирайте собствените си различия;
  • цени на изследванията и асортиментен състав;
  • определете целевата аудитория на проекта, разделете го на сегменти, проучете нуждите, интересите, желанията на потенциалните купувачи.

Това ще ви помогне да разберете дали има търсене на продукта.

Цялата информация, получена по време на анализа, трябва да се вземе предвид в бъдещата стратегия. Можете да вземете данни в аналитични доклади, маркетингови проучвания, услуги на Google Trends и Yandex Wordstat и публикации в индустрията.

Други възможности са да пазарувате и да анализирате работата на конкурентите, като станете таен купувач, да организирате собствено проучване, използвайки телефонни анкети, въпросници по имейл или в незабавни съобщения.

Източник: https://vsichko-za-firmata.com/

Share This Post