От коя банка да вземете кредит

Банката е кредитна институция, която има изключителното право, въз основа на лиценз, да извършва следните банкови операции като цяло: привличане на средства от физически и юридически лица към депозити; внасяне на тези средства от свое име и за своя сметка при условията на погасяване, плащане, спешност; откриване и поддържане на банкови сметки на физически и юридически лица.

Критерият за избор на конкретна банка е по-добре да се използва географски. Офисът, в който е по-лесно и по-бързо да стигнете, е най-добрият. Ще ви бъде удобно да разрешите всички проблеми с личното си присъствие, тъй като само тази форма на взаимодействие с банката минимизира грешките при банковото обслужване.

Винаги е необходимо лично да се занимавате с въпроси с некредитирана сума, като си размените съответните документи, потвърждаващи разрешаването на проблема. Комуникацията по телефон и електронна поща е добра само за реклама и налагане на “супер условия” за вас. Доказателствената база в спорни ситуации трябва винаги да е на хартиен носител, да има дата, подпис на конкретен изпълнител и син печат.

По тези въпроси трябва да се придържате към консервативни възгледи. Ако изведнъж делото дойде в съда, ще бъде много трудно да докажете без хартиени документи, че сте изпълнили всички изисквания за закриване на заема. SMS за потвърждение, екранни снимки, записи на телефонни обаждания до центрове за обаждания – колко запазват такава информация? Но когато след една година се окаже, че имате приличен дълг към банката по „затворен“ заем и бъдете информирани за това при преминаване на зоната за митнически контрол на летището, когато отивате на почивка, това ще бъде бъде много неприятен момент за вас.

Сега на пазара има много брокери на кредити, които предлагат да ви окажат помощ при получаване на заем от банка срещу заплащане. Но помощта им е измамна: те ще вземат пари от клиента, но няма да могат да повлияят на решението на банката, ако клиентът е рисков. Предимството да се свържете с брокер е, че той ще изпраща заявления не до една банка, а до няколко наведнъж. Това ще спести време на клиента.

Някои брокери на заеми дори няма да вземат комисионна за услугите си (таксите им формално ще бъдат удовлетворени от банката при условията на партньорство, но всъщност, разбира се, ще платите вие). Трябва да разберете, че задачата на брокера не е да вземе заем вместо вас, а да ви доведе до кредитна институция. Влизайки през вратата, оставате сами с банката. Всъщност брокерът е банален рекламен агент.

Истинската полза от добрия брокер са неговите възможности за агрегиране (солидна база данни от кредитни продукти) и вътрешния компонент (защото мениджърът по банковия кредит също е човек).

Източник: zalojni-kashti.com

Share This Post