Що е то професионален домоуправител

Поради много конфликти при избора на отговорник за дадена сграда, през 2011 година се появява новото явление и професия професионален домоуправител. Защо 2011 ли? Няма точна причина, но тази година се оказва повратна за популяризацията на фирмите, които могат да поемат тежките задачи и отговорности на домоуправителя срещу определено заплащане. А и е много удобно да си прехвърлиш ангажиментите на някакъв човек, който идеално разбира от тях и ако нещо се случи, той е отговорен. За много хора е изгодно това предложение, нищо, че понякога е скъпо. Но  професионалният домоуправител има своите както задължения така и условия.

Задълженията на професионалиста са същите като тези на обикновения домоуправител. Накратко той управлява и отговаря за цялата етажна собственост, също така организира събирания на блока поне веднъж годишно, които са задължителни. Той трябва да организира и ремонт на сградата, било то, защото нещо се е срутило, или развалило или просто за освежаване и по-добър външен вид. Също така този човек е нает, за да събира парите, които са нужни за общите разходи за покриване на ремонти и за паркинг зоната. Той трябва да изготвя правилник за спазване на вътрешния ред през цялото денонощие, да следи за спазването му и да санкционира при нарушение.

Професионалният домоуправител може да се наеме много лесно само, ако потърсите в интернет контакт за връзка. Разказвате за случая си и той може да поеме вашата сграда. След което подписвате договор, който предварително ви е предоставен да прочетете, и го подписвате при взаимно съгласие. Най-приеманата цена за този вид услуги е 5, 50 лв. на месец от апартамент в кооперацията. В тази професия най-важно е доверието, за това е важно всеки живущ в блока да знае точно за какво дава пари. Парите, които се плащат на професионалиста за свършената работа, се събират в дадения срок от касиера на блока и се предават от него на отговорника на сградата.

Естествено съществуват допълнителни договорки с работодателите и пакети, включващи бонус или повече услуги. Така, че да наемете професионален домоуправител не е въобще грешка, а даже много правилен избор, ако не искате да се натоварвате с отговорности и ангажименти допълнително.

Share This Post