Целта на кредита – за какво да го вземем?

  Както всяка оферта от банка, кредитът дава определени предимства както на гражданина, който кандидатства за него, така и на самата финансова организация. Кредитополучателят получава средства за решаване на проблемите си, банката се възползва от връщането с лихва. Но освен тази обща цел, всеки заем решава по -тесен, индивидуален, специфичен проблем.

  В тази връзка съществуват различни програми на банките, когато се предоставят средства на клиент за закупуване на конкретен продукт или заплащане на конкретна услуга. Например, има заеми за образование, за закупуване на автомобил, мебели, домакински уреди и пр. Името на заема може да говори не само за целите, за които банката предоставя на клиента средства, но и за наличието на определени условия, които трябва да бъдат изпълнени. Начинът на издаване на заем също може да зависи от неговата цел.

  Ако потребителски кредит може да бъде получен в брой, тогава ипотеката обикновено се превежда по сметката на продавача на недвижими имоти. Параметрите на всяка програма се отнасят както до размера, падежа и лихвения процент на заема, така и до списъка с документи, които ще трябва да бъдат предоставени, допълнителни условия, които клиентът трябва да изпълни.

  Физическите лица обикновено вземат кредит, за да плащат за определен продукт или услуга, предприемачите (юридически лица и индивидуални предприемачи) – за развитие на бизнеса. По този начин кредитирането дава възможност да реализирате плана си в точното време и след това постепенно да изплатите дълга към финансова институция, разпределяйки товара през месеците. За банките предоставянето на кредити е една от основните области на тяхната дейност (заедно с инвестиционни програми, откриване на депозити, издаване на дебитни и кредитни пластмасови карти и др.), Която генерира приходи.

  Ако погледнем въпроса по-отблизо, тогава кредитът може да бъде целенасочен и неподходящ. В първия случай банката се интересува за какво клиентът ще харчи парите. Във втория заемополучателят има право да изразходва средствата по своя преценка, а банката се интересува повече само от навременното погасяване на дълга. Ако средствата бяха издадени в брой, за банката ще бъде доста трудно да провери за какво са били изразходвани. Има много възможности за целеви кредити. Основната им разлика от потребителските заеми е наличието на конкретен продукт или услуга, което е отразено в договора.

Share This Post